OMIKRON

 HOME : LINKS  ABOUT : RSS 


game


Omicron: The Nomad Soul - díl 2

Omicron: The Nomad Soul - díl 1

První mise
Zavolejte si Slider a jeďte do zóny 12. Přeběhněte most a pokračujte dál rovně. Zastavte u strážce, který hlídá masivní dveře. Reinkarnujte se. Vraťte se kousek zpátky a vylezte po železných skobách na zdi. Ve střílecí části musíte postupně přepnout dvě páky schované v bludišti. Tím zničíte robota-překladač a odlákáte oba Mecaguardy. Proběhněte jim za zády ven nestráženými dveřmi. Přepněte páku a přeplujte blíž k mostu. Přeskočte na další platformu a skliďte magické kroužky. Pak skočte do vody a přepněte páku u potopené platformy. Plavte směrem druhé straně a vylezte po platformě u stěny. Přepněte páku a postupně přeskákejte až ke sloupu, který drží most. Zapíchněte detonátor do KR100 a nálož položte na most. Když nestihnete utéct, dostanete novou kůži, Kuma'ra. Každopádně následuje okamžitý návrat na základnu.


Druhá mise
Zajděte za Namtarem a řekněte, že jste připraven na další misi: pirátské vysílání. Sliderem se přesuňte do zóny 9. Otočte se doprava a pokračujte rovně dokud nenarazíte na budovu. Zahněte doprava a hned potom doleva. Projděte kolem hospody, dolů ze svahu. Knihkupectví je napravo. Vstupte a promluvte si s chlápkem vpravo. Ukažte mu Telisin talisman a vezměte si od něj pirátskou nahrávku. Přesuňte se do zóny 22. Jděte skrz průchod a pak i skrz druhý. Držte se plotu vpravo. Na jeho konci je malá ulice. Jeden z domů má na stěně železné skoby. Po nich vyšplhejte nahoru. Jděte k druhé bedně a shoďte ji přímo na strážného Meca. Slezte zpátky dolu a v klidu projděte kolem jeho zbytků. Jděte ke druhému jeřábu a stiskněte červené tlačítko. Za chvíli začne další akce. Přeskočte na čtvercovou budovu vlevo, slezte na nižší střechu, přeběhněte prkno a pokračujte rovně. Držte stále stejný směr a přeskočte na další budovu. Slezte dolů po skobách na zem. Jděte rovně k přístavbě vlevo, na které jsou další skoby. Vylezte po nich, otočte se doleva a pokračujte rovně až k prknu. Přejděte jej, jděte po svažující se střeše dolů a doprava. Otočte se doleva a slezte na nižší střechu. Přejděte přes prknu a stojíte na budově ozačené bílými hvězdami. Slezte po skobách vlevo, otočte se vlevo a jděte rovně dokud nebudete pod dřevěnou konstrukcí vysílače. Točte se spirálou doleva až dojdete ke skobám, které Vás vyvedou nahoru k vysílači. Vražte tam pírátskou nahrávku a koukejte zmizet. Vraťte se až pod skoby, kterými jste slézali z budovy s bílými hvězdami. Pokračujte rovně za nosem. Držte se plotu vlevo a hledejte budovu, která zasahuje do plotu. Až ji uvidíte, otočte se k ní tak, aby byla za vašimi zády vlevo. Jděte za pravý roh, vylezte po skobách. Přes další budovy postupně přeskákejte až k té, která sousedí s plotem. Jste venku.

U zdi označené hvězdou se dejte doprava. Projděte do místnosti s mozaikami, pokračujte na západ na kraj kanálu a skočte do vody. Najděte páku a zatáhněte za ni. Dveře do stoky se otevřou. Vylezte z toho sajrajtu a poslechněte si zprávu od Jenny. Jděte rovně do sprch. Budete napadeni a musíte se ubránit. Všimněte si vytetovaného symbolu na jeho prsou. Otevřete skříňku se stejným symbolem a seberte propustku do Tetra 1 a lékarničku. Pomocí propustky projděte dveřmi, začne další z akčních sekvencí. Cílem je rozmístit osm bomb na osmi konzolích a utéct než to všechno bouchne. Jděte dál, akce začíná.

Zahněte doprava ke schodišti na konci místnosti. Projděte dveřmi u schodů a zamiřte dolů. Postavte se proti zdi, kudy přijíždí vlak a přeběhněte přes koleje ihned poté, co přejede. Jděte k řídícímu terminálu a otevřete si dveře. Vraťte se stejnou cestou zpět a vstupte dveřmi zpět. Projděte do nově otevřených dveří. Akce končí. Jděte rovně a sejděte ze schodů. Pokračujte rovně až ke schodišti a dále ke dveřím. Většina z oněch dveří skrývá řídící konzole, které máte zničit. Jděte k nim a umístěte bomby. Akci prozatím nepotvrzujte. Jděte místností, kam až to jde. Vlezte do poklopu nalevo, ale držte se v bezpečné vzdálenosti od pásů transportérů. Přelezte na druhou stranu krabic a pokračujte průchodem místností. Když vejdete do postranních místností, hra přepíná na akční režim. Je-li Vám život milý, nestřílejte ani nepokládejte žádné bomby. Ne teď. Převtělte se do stráže, Bahimy'la, který sedí u stěny. Vyjděte z místnosti a jděte na konec sálu. Dojdete až k zavřeným kovovým dveřím. Jděte doleva, skrz dveře do místnosti. Ty dva strážce tady už můžete odbouchnout, ti už Vás neprozradí. Přejděte most a jděte do kanceláře najít konzole. Odemkněte si kovové dveře, vraťte se zpět a umístěte všechny bomby (včetně místnosti za krabicemi). Projděte šedými dveřmi k auto-savu. Sejděte po plošině a sejděte po schodech. Pokračujte, až budete pod velkou kladkou. S její pomocí se dostanete přes propast. Sejděte dolu ke křižovatce typu "T". Jděte vpravo a nahoru ke třem místnostem. Dvě ovládájí panely, jedna dopravní pás. Když to spustíte, vyčistíte si cestu. Pak se vraťte zpátky na křižovatku, jděte přímo a doprava. Jděte pořád rovně dokud se po pravé straně neobjeví dveře. Tam položte další bombu. Vylezte z řídící místnosti a vylezte po schodech. Jedna z místností vede do další části, zbylé ovládají řídící panely. S pomoci klikové hřídele vyšplhejte na podstavec. Otočte to a přeskočte malou prohlubeň k centrální ose. Otočte kolo ještě jednou, aby se přehouplo ke dveřím (ještě se můžete pokusit dostat k lékárničce a nábojům). Projděte dveřmi a stejným způsobem jako prve přeběhněte koleje. Na druhé straně vylezte po schodech a vlezte do zeleného tunelu. Až dojdete k mříži v podlaze, dávejte pozor a protáhněte se okolo. Počkejte až přejede vlak a přeběhněte si pro lékárnu. Otočte se a až přejede vlak přeběhněte zpátky

Beshe'm
Po návratu si promluvte s Jennou. Namtarovi oznamte úspěšné splnění mise, vezměte si od něj klíč. Pak jděte za Dakobahem a vezměte si od něj klíč od knihovny. Než půjdete do knihovny, zastavte se v hale u Sokse. Dejte mu na jeho problémy sprej, který se povaluje na stole poblíž. Dostanete hygromagnetický píst. Pak pokračujte do Dakobahovy knihovny a prohledejte spodní patro. Vezměte lektvar života (Life Potion) a dvě knihy: "Magic Signs of the Art" a "The Book of Beshe'ms". Jděte k výtahu a použijte vyhandlovaný hydromagnetický píst. Z knihovny dále zabavte: ""The Secret Rites of the Art," "Amepher Dew," "The History of Xenda'r Temple," a "Ars Magica Volume XXXVII". Jděte ke dveřím Jenniny kanceláře. Projděte na konec chodby vlevo a obkreslete si symboly na zablokovaných dveřích. Jsou to jednoduché algebrogramy, třetí znak vždycky představuje aritmetický součet obou čísel (v desítkové soustavě). Jděte do chodby k podobným dveřím u Krillovy místnosti. Pomocí "The Magic Signs of the Art" si spočtěte potřebné součty a znaky, které jim odpovídají, nastavte. Promluvte si s Dakobahem a vydejte se dovnitř najít nějaký kvalitní Beshe'em. Vstupte dovnitř, sesbírejte kroužky a Kapky Stínu (Drops of Shadow). Pod stromem seberte cedrový list. Skočte do vody a podplavejte do další místnosti. Sestupte po cestě níž. Prohledejte Xenda'rovo tělo a seberte lebku, Vyagrimukhovy šperky a Beshe'm. Postavte se doprostřed místnosti, čelem ke Xenda'rovu tělu. Dejte svíčky na oba neoznačené sloupky vlevo a vpravo. Kapky Stínu položte přímo před sebe. Ve směru čtyř hodin položte cedrový list, prach z lebky ve směru šesti hodin a "Amepher Dew" ve směru deseti hodin. Beshe'm postavte doprostřed. Nechte proběhnout rituál. Vezměte posvěcený Beshe'm a vraťte se zpět na základnu. Promluvte si s Dakobahem a ukažte mu Beshe'm. Jděte do města, zavolejte si Slider a jeďte do úkrytu na 8250 Konera Street v Jaunpuru. Běžte k budově s šedivými kovovými dveřmi, pak okolo ní. U zdi zdobené mozaikou zahněte doprava. Pak ještě jednou doprava, projděte pod krátkým dřevěným mostem a znovu vpravo. Jste na místě. Odemkněte dveře a sejděte dolu po schodech pokecat s Jenny.


Třetí mise
Moc si neodpočinete, už na Vás čeká další mise. Cílem je provést sabotáž výroby Meců v továrně společnosti Tetra Trust. Vezměte detonátory, magické kroužky, peníze, pivo Kloops, Xiamské nudle, průvodce Wikiskou zahradou a lékarničku. Jeďte do krámku se zbraněmi za Qazefem. Nebude s Vámi chtít mluvit. Prohlédněte si ženu, která postává v krámě. Reinkarnujte se do Iman. Promluvte s Qazefem znovu. Zeptejte se ho, na co potřebujete, výměnou za příslib o troše laškování. Qazef prozradí, že do továrny je možné se dostat stokou. Zajděte do knihkupectví a kupte si mapu místních stok (Sewer Map). Pak jeďte do Tetra HQ. do výklenku s dveřmi. Vstupte do velké řídící místnosti. Místnost se rozvětvuje na další tři a ve středu je vidět výtah. Ten se aktivuje stisknutím všech tří tlačítek, z nichž každé je v jedné místnosti. Udělejte to a běžte k výtahu. Vyjeďte nahoru. Sejděte průchodem a setkáte se s Jenny. Bohužel Vaše vystoupení se oficiálním místům moc nelíbilo, takže se děj přesouvá do vězení.


Útěk z vězení
Dostanete neodmítnutelnou nabídku. Odejít živý anebo nohama napřed. Pochopitelně z Vás nic nedostanou. Jste vráceni do cely, odkud musíte utéct. Vezměte misku z podlahy. Použijte ji. Pak vynadejte strážci. Ten na Vás vypálí elektrický výboj a ten se na něj krásně odrazí. Prohledejte strážce a vezměte klíč. Otevřete dveře do Jenniny cely a vstupte do sálu. Stráž Vás nevidí, vstupte do dveří za ním, pohrabte se v Multiplánu a vytáhněte z něj věci zpět do svého Sneaku. Potom se převtělte do strážce Zao'ra a osvoboďte Jennu. Předstírejte, že jste opravdový strážce a pokračujte k východu. Když Vás stráž u vchodu začne plísnit, vymyslete si nějakou omluvu a trvejte na ní. Nakonec Vás nechá projít. Vezměte si Slider a vraťte se zpátky na základnu.


Zrádce
Jenna si je jistá, že někdo z Awakened je zrádce. Jděte za Soksem a zjistěte, co ví. Ukecejte ho, aby rozptýlil pozornost Krilla, zatímco se porozhlédnete v jeho pokoji. Z Krillovy skříňky seberte šroubovák. Jděte za Meshka'nem, ale zjistíte, že dveře jsou zamčené. Pomozte si šroubovákem. Meshka'ana najdete mrtvého. Ze stolu vezměte jeho deník. Prohledejte obě skříně. V jedné je klíč a kyselina, druhá je zamčená. Jděte do knihovny a Meskh'anovým klíčem otevřete truhlu. Zevnitř vezměte jazyk mrtvého muže a kapku světla (Dew of Light). Zajděte za Yobem. Prohledejte Namtarovy šaty a vylovte z nich klíč od jeho místnosti. Vetřete se dovnitř a všimněte si, že stůl byl tažen po podlaze. Posuňte stolek a pokuste se otevřít průlez. Nejde to, použijte kyselinu. Seberte objekt ze schránky. Je to ďábelská kostka (Demoniac Cube). Když odcházíte, uvidíte zprávu pro Namtara. Je to démon přímo v řadách Awakened. K zaříkávadlu pro zjevení démona potřebujete roh z hlavy Shama na zdi. Jděte zpět k Yobovi. Použijte Beshe'm, Shamí roh a kapku světla. Vyvolejte kouzlo pro zjevení démona (Unmask Demon Spell) a dejte příšeře pořádně do kokosu. Potom, co vyhraje Vás všichni pochválí a Dakobah Vám navíc věnuje knihu "Ars Magica Volume XIX". Navíc Vám dojednal schůzku s Bozem v šéfově domu 1211 Tramsesh Street.


Boz
Vezměte si Slider a jeďte do Bozova domu. Jděte vpravo, projděte dveřmi a najděte Octagun a příslušné střelivo. Sesbírejte magické kroužky, jděte k řídícímu panelu a promluvte si s Bozem. Vezměte průkazku do Lahorehu a vyjděte ven. Zavolejte si Slider a jeďte k bráně do Lahorethu. Ukažte průkaz Mecovi. Hned po příjezdu zamiřte do knihovny na nejsevernějším ostrově. Je to velká budova s typickou pyramidou nahoře. Za chvíli dostanete zprávu od Jenny. Řekne Vám, kde je nová základna Awakened. Je blízko banky, jihovýchodně od knihovny. Jděte po okruhu knihovny a postupně prohlížejte všechny knihy. Seberte tituly "Taar Fight Techniques Volume 9," "Taar Fight Techniques Volume 22," "Eye of Vyagrimukha Parchment," a "On Parallel Universes." Jděte k výtahu. Je u něj stráž, nepustí Vás dovnitř. Jděte do historické sekce a reinkarnujte se do profesora Enay'da. Pak se vraťte k výtahu. Ve vyšším patře seberte, co se dá. Poslední kniha je nejdůležitější. Promluvte si s dalším vědcem a požádejte ho o překlad textu. Doporučí Vám Tradutech, jako má on. Když pro něj uděláte nějaké výzkumy, pujčí Vám ho. Všechny posbírané tituly si odložte do depozitáře vlevo a sjeďte výtahem do spodního patra. Dole nakupte: "The Quartet System", "Tables of Cosmic Correspondence." a také "Masa'u Runes." Z jedné z knih se dozvíte, že koeficient pro planetu Kalisha je 13.5, se kterým koresponduje Aegmaarský index 0.1851. Jděte zpět nahoru za profesorem, řekněte mu, na co jste přišli a vezměte si Tradutech. S Tradutechem musíte být opatrní. Najděte vypínač na zdi a zhasněte. Potmě použijte Tradutech na knihu. Když stráže rozsvítí, máte už překlad hotový. Vyjděte zpátky na ulici. Jeďte do nové báze Awakened. Obejděte banku, jděte k velkému kamenu u řeky a otevřete dveře, Jděte chodbou až do samotné báze. Přímo před Vámi je vstup do starého kláštera. Vezměte leták o koncertu a peníze ze stolku u vody. Jděte vpravo do Dakobahovy pracovny. Ukažte mu Váš překlad a počkejte na nové instrukce. Ze stolu a židle seberte dávku Many a magický kroužek. Odejděte a jeďte na náměstí Yrmal'i. Vstupte do některých dveří. Postavte se doprostřed místnosti. Když přistoupíte k některému ze sloupů a dáte akci, vyjede nejbližší symbol. Mapa na zdi je návod. Čtyři značky ve městě by mohly nějakým způsobem souviset s umístěním těch symbolů. Jděte nejprve do knihkupectví u brány do Jaunpuru. Jděte na sever, zabočte doprava k šedé budově u vody. Šups do vody a plavte směrem k budově.


První symbol je: dvě vlnité čáry, pravý dolní roh. Druhý symbol není příliš daleko. Vraťte se ke knihkupectví, nosem k mostu na západě. Šups do vody a plavte ke druhému břehu. Těsně pod hladinou pod mostem je druhý symbol: kruh rozpůlený čárou, levý horní roh. Třetí symbol je u kouzelníkova krámku. Jedťe k supermarketu a hledejte zkosený roh. Na zadní straně je třetí symbol: dvě vlnité čáry, pravý horní roh. Když už jste tam, kupte u kouzelníka kapky stínu (Drops of Shadow). Čtvrtý symbol hledejte v restauraci. Vylezte po rampě a jděte podle balkónu, dokud neskončí u čtvrtého symbolu: dvě rovnoběžky přeškrtnuté jednoduchou čárou, levý dolní roh. Vraťte se na náměstí Yrmal'l. Nastavte správné symboly na správných sloupech. Nastupte na disk uprostřed místnosti a sjeďte dolů. Uprostřed místnosti stojí pět podstavců. Přistupte ke sloupu uprostřed a dotkněte se jej. Uslyšíte čtyřnotovou melodii, kterou musíte být schopní reprodukovat na čtyřech okolních podstavcích. První melodie: levý spodní, pravý horní, pravý dolní, levý horní. Dotkněte se prostředního sloupu znovu a obdržíte další melodii. Druhá melodie: pravý horní, levý horní, pravý dolní, levý dolní, levý horní, levý dolní Ještě než postoupíte dál, prohledejte místnost na dávky Many a Života. Ve výtahu si všimněte značek. Značí směry, kudy se lze dostat do další místnosti (N, E, S, W, N, E). Nacházíte se v pohřebišti. Stěny zdobí symbolu ve čtyřech směrech. Každá urna obsahuje nějaký šperk, ale jen jeden je ten pravý. Postavte se do dveří a jděte na sever ke třetí urně v hlavní lodi. Otočte se doprava a jděte o dvě urny na východ. Znovu se otočte doprava a posuňte se jižně o jednu urnu. Otočte se doprava a jděte o dvě urny na sever. Otočte se doprava a popojděte o dvě urny. Ujistěte se, že máte správný šperk a vyjděte ven. Vezměte si Slider a vyražte do Jaunpuru do Jahangirského parku. Musíte jít poměrně daleko skrz dvojí dveře, kolem střech (tam, kde se tak střílelo při tom pirátském vysílání), přes dvůr a schodiště nahoru. Nahoře se otočte doprava a projděte do parku i celým parkem. Ke kouzlu vzkříšení ještě bude třeba pírko Jinpana. Jděte dolů a vpravo. Na kamenech je tam Jinpanů spousta. Šups do vody a neočekávaně se vynořte těsně pod Jinpany. Vylezte na kámen. Ptáci se sice vyděsí, ale pírka tam po nich zbydou. Vraťte se zpátky, zůstaňte na stejné straně potoka a jděte doleva. V okamžiku, kdy se cesta začne rozšiřovat, udělejte čelem vzad a uvidíte vchod do tunelu. Vlezte do něj a vyškrábejte se až na vrchol věže. Na parapetu se tam povaluje poslední část Vyagrimukhových šperků.

Vraťte se do parku, přímo doprostřed. Tam, kde je ta rozsáhlá stavba. Vstupte. Po zdech jsou různá tlačítka, každé s nějakým písmenem Masa'uovy abecedy. Vyberte písmena K-I-W-A-N. Podlaha sjede do další hrobky, hrobky kouzelníka. Jděte chodbou a snažte se nalézt Kiwanovu mumii. Až ji najdete, smíchejte pírka z Jinpana s kapkami stínu (Drops of Shadow) v svém Beshe'mu. Výsledné kouzlo použijte. Oživen, roztřesen, zmaten Vám ukáže dvě mapy, klíč k nalezení Hamestaga'nu. Nechte Kiwana žít a jděte doprava dokud nenarazíte na vodu. Šups do ní a hledejte pasáž se sloupy. Na konci přepněte vypínač a vyplavte nahoru, ať se neutopíte. Hledejte vysokou věž směrem na východ. Za věží hledejte potok s dvojicí sloupů poblíž. Projděte skrz a při první možné příležitosti zahněte doprava. Až se cesta rozděli, jděte doprava. U vchodu se sloupy se otočte doprava a hledejte velikou Vyagrimukhovu hlavu v zadní části. Všechny tři šperky položte do Vyagrimukhaovy hlavy. Pokud jsou správné, hlava se vznese a otevře cestu. Pokračujte průchodem dokud nenarazíte na vodu. Šups do ní a vynořte se v jezírku v jiné výšce. Pokračujte dolů, projděte dál do Mayere'm. Vylezte ke dřevěnému mostu. Přejděte jej. Jděte do centrální věže. Po provazovém mostě přejděte na druhou věž. Otočte se doprava a přejděte další mostík. Pak přejděte ještě provazový most vlevo. Běžte až na úplný konec místnosti a zmáčkněte zelené tlačítko. Seberte pět magických kroužků. Od nich pokračujte doprava k poslednímu portálu v místnosti. Když se přiblížíte, přijede výtah. Nerozmýšlejte se a skočte do něj. Od výtahu pokračujte doleva přes dřevěný most. Pokračujte k rozpadlému mostu a díru v něm jednoduše přeskočte. Na konci mostu zabočte doprava a nastupte do výtahu. Jeďte nahoru. Pak přimo z výtahu jděte rovně, po chvíli se zabočte vlevo na plošinu vedoucí k centrální věži. Podebatujte si s božskou královnou Soyinkou. Jděte nalevo od ze sálu k mostu vedoucímu zpátky k první věži. výtahem sjeďte dolů na úroveň hladiny vody. Hledejte dlouhý bílý plot, plavte dopředu a protáhněte se dírou v plotě. Jděte doleva a zastavte u barelů. Čichněte k nim. Pokud potřebujete Sham, promluvte si chlapíkem, co je tam chová. Na Shamu se nedá jezdit. Promluvte si o tom znovu s Fodem. Aby to bylo možné, musíte být Azkeel. Vypijte zkilbon. Tak teď už to jde. Vezměte si Sham a jeďte doprava. Postupte k velkému kameni ve zdi a nechte Sham udělat svou práci. Zbytek cesty jděte radši pěšky. Vstupte do brány Města Mrtvých a projděte skrz stříbrné dveře. Před posledními dveřmi Hamestaga'nu budete napadeni. Pokud to nezvládnete, čeká Vás opět jiné tělo. Překvapivě to bude tělo útočníka. Tak jako tak, projděte dalšími stříbrnými dveřmi. Následuje další akční mód. Pak jděte za fontánu, doprostřed hřbitova. Promluvte s knihou "Book of Nout". Jděte do hrobky na východ od fontány. Dál, přesuňte se severozápadně od fontány k další hrobce. Jděte ke knize a otočte se čelem k jihu. Jděte podle stěny a pak podle římsy vedoucí na severovýchod. Už uvidíte vlevo schody, seskočte z římsky, sejděte dolů a pusťte i posledního ducha. Vraťte se ke knize a pokecejte si z duchy. Duchové Vás teleportují do Mahahaleel. Jděte stále dopředu dokud neuvidíte vzducholoď se spuštěnou rampou. Vyšplhejte na rampu poblíž předku vzducholodi a pokračuje v chůzi po plošině. Budete přemístěni ke dveřím lodi. Vstupte dovnitř a projděte halou do místnosti s trůnem Kushulai'na. Je čas na společenskou konverzaci. Když Vám Kushulai'n předá svůj zázračný meč, přímo před Vámi zemře. Je čas na změnu kůže. Je z Vás hrdina. Nezapomeňte si vzít i Barkaya'l. Sestupte dolů z trůnu, seberte kroužky, které jsou schované za ním. Běžte k zeleném teleportu za trůnem. Je čas podívat se na Asterotha trochu víc zblízka.

Záhuba Astarothova
Jděte podél dlouhého lávového mostu ke schodišti. Vyjděte nahoru do malé místnosti a najděte černé dveře. Vstupte přímo do doupěte Astarotha. Je tam. Připoutaný šesti tlustými kabely přímo k srdci Ix. Stala se z nich jedna bytost. Opět začíná akce. Důležité je zůstat za Astarothem a zraňovat ho do malého kulatého místa na jeho zádech (Astarohtova Achillova pata). Nejdřív ho musíte zbavit těch kabelů. Každý kabel je řízen jedním z krystalů. Nejdřív se ale běžte rychle schovat dozadu do místnosti. Když tam budete, likvidujte postupně všechny krystaly. Když je zničíte, běžte doprostřed místnosti a obíhejte kolem dokola Astarotha a při střelbě mu miřte na hlavu. Když se Vám podaří Astarohta omámit, zaútočte na jeho slabé místo na zádech. Když konečně padne, je vyhráno. Omikron je zachráněn a Vaše duše si konečně může také oddychnout.


Kamil Toman

Omicron: The Nomad Soul - díl 2 Tuesday, February 22, 2000
<< HOME

Previous News

hosting1996 - 2018 "Omikron Game" . This is a private blog, the main aim of keeping articles on-line through the years for my poor memory. Please respect authors rights and ask them personally for coping material. Some links may lead to 404, is not my fault.